สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 62286 บทที่ 5 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสสลับ (AC)
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นาย วีรยุทธ จันดารักษ์91012 Jul 2017 13:39:3212 Jul 2017 13:42:232:51
2นาย สนอง จันดา91012 Jul 2017 11:06:3112 Jul 2017 11:08:261:55
3นาย วัชระ ผิวพรรณ51012 Jul 2017 10:43:2512 Jul 2017 10:45:422:17
4ดดเกห ดพพเำ61024 May 2017 13:17:5524 May 2017 13:18:130:18
5ดดเกห ดพพเำ61024 May 2017 13:15:2224 May 2017 13:16:451:23
6พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:13:3330 Apr 2017 20:14:361:3
7พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:12:3030 Apr 2017 20:12:590:29
8พิมพ์นิภา บุญเลิศ5530 Apr 2017 20:10:2330 Apr 2017 20:11:381:15
9พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:08:1230 Apr 2017 20:09:090:57
10พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:06:1130 Apr 2017 20:07:381:27
11พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:03:5830 Apr 2017 20:04:450:47
12พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:01:5630 Apr 2017 20:03:291:33
13พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:00:0130 Apr 2017 20:01:161:15
14พิมพ์นิภา บุญเลิศ2530 Apr 2017 19:59:2430 Apr 2017 19:59:460:22
15พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 19:48:5230 Apr 2017 19:52:033:11
16นายจริงใจ จริงจัง8108 Apr 2017 21:23:158 Apr 2017 21:27:594:44


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713