สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 62286 บทที่ 5 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสสลับ (AC)
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มานะ มานะสกุล101029 Jan 2018 17:23:5829 Jan 2018 17:24:100:12
2มานะ มานะสกุล91029 Jan 2018 17:23:4129 Jan 2018 17:23:540:13
3มานะ มานะสกุล91029 Jan 2018 17:23:1729 Jan 2018 17:23:360:19
4มานะ มานะสกุล91029 Jan 2018 17:20:3029 Jan 2018 17:22:402:10
5ก2 ก323241015 Dec 2017 11:12:3915 Dec 2017 11:17:044:25
6กฤตภาส ทูลคำ71015 Nov 2017 20:40:4015 Nov 2017 20:42:131:33
7มัสสุชา ดาวใต้5106 Nov 2017 19:02:116 Nov 2017 19:05:092:58
8นาย บัวลี มหาไชย9103 Nov 2017 10:19:223 Nov 2017 10:22:052:43
9นาย ธนวัฒน์ บุญอาจ91031 Oct 2017 13:34:4431 Oct 2017 13:35:370:53
10นาย พันธการต์ วิมานนท์91031 Oct 2017 13:17:0831 Oct 2017 13:22:064:58
11นางสาว วรรณรัตน์ บัวชุ่ม91031 Oct 2017 12:56:4431 Oct 2017 13:02:285:44
12นางสาว พรประพา ใจพล101031 Oct 2017 11:31:5731 Oct 2017 11:34:512:54
13จิรายุส วิเชียรชม9108 Sep 2017 19:39:078 Sep 2017 19:39:320:25
14นาย วีรยุทธ จันดารักษ์91012 Jul 2017 13:39:3212 Jul 2017 13:42:232:51
15นาย สนอง จันดา91012 Jul 2017 11:06:3112 Jul 2017 11:08:261:55
16นาย วัชระ ผิวพรรณ51012 Jul 2017 10:43:2512 Jul 2017 10:45:422:17
17ดดเกห ดพพเำ61024 May 2017 13:17:5524 May 2017 13:18:130:18
18ดดเกห ดพพเำ61024 May 2017 13:15:2224 May 2017 13:16:451:23
19พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:13:3330 Apr 2017 20:14:361:3
20พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:12:3030 Apr 2017 20:12:590:29
21พิมพ์นิภา บุญเลิศ5530 Apr 2017 20:10:2330 Apr 2017 20:11:381:15
22พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:08:1230 Apr 2017 20:09:090:57
23พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:06:1130 Apr 2017 20:07:381:27
24พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:03:5830 Apr 2017 20:04:450:47
25พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 20:01:5630 Apr 2017 20:03:291:33
26พิมพ์นิภา บุญเลิศ91030 Apr 2017 20:00:0130 Apr 2017 20:01:161:15
27พิมพ์นิภา บุญเลิศ2530 Apr 2017 19:59:2430 Apr 2017 19:59:460:22
28พิมพ์นิภา บุญเลิศ81030 Apr 2017 19:48:5230 Apr 2017 19:52:033:11
29นายจริงใจ จริงจัง8108 Apr 2017 21:23:158 Apr 2017 21:27:594:44


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713