สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 62277 สมบัติของสารและการจำแนกสาร
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 3.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รสริน ทาอินทร์3106 Aug 2018 00:17:146 Aug 2018 00:25:348:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713