สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 62277 สมบัติของสารและการจำแนกสาร
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วิน วิน8109 Apr 2017 18:07:139 Apr 2017 18:12:034:50
2Pattanan Santironnarong7102 Oct 2016 21:15:172 Oct 2016 21:15:420:25
3ณัชชา บริบูรณ์71025 Aug 2016 21:36:2125 Aug 2016 21:36:580:37
4ณัชชา บริบูรณ์71025 Aug 2016 21:34:1025 Aug 2016 21:35:561:46
5ณัชชา บริบูรณ์71025 Aug 2016 21:31:1825 Aug 2016 21:32:381:20
6ณัชชา บริบูรณ์51025 Aug 2016 21:28:1525 Aug 2016 21:30:312:16
7นพพร นฤมาศ91019 Jul 2016 20:45:0619 Jul 2016 20:45:340:28
8ณัฐณิชา แก้วขาว71010 Jul 2016 18:31:4910 Jul 2016 18:32:070:18
9ณัฐณิชา แก้วขาว71010 Jul 2016 18:31:3510 Jul 2016 18:31:450:10
10ณัฐณิชา แก้วขาว71010 Jul 2016 18:31:2010 Jul 2016 18:31:320:12
11ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:30:5610 Jul 2016 18:31:160:20
12ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:30:3710 Jul 2016 18:30:490:12
13ณัฐณิชา แก้วขาว71010 Jul 2016 18:30:1610 Jul 2016 18:30:220:6
14ณัฐณิชา แก้วขาว71010 Jul 2016 18:27:4110 Jul 2016 18:30:002:19
15ณัฐณิชา แก้วขาว71010 Jul 2016 18:26:3310 Jul 2016 18:27:280:55
16ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:25:5810 Jul 2016 18:26:300:32
17ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:25:5210 Jul 2016 18:25:550:3
18ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:24:4310 Jul 2016 18:25:481:5
19ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:24:1510 Jul 2016 18:24:170:2
20ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:23:3210 Jul 2016 18:24:110:39
21ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:23:1310 Jul 2016 18:23:170:4
22ณัฐณิชา แก้วขาว61010 Jul 2016 18:21:1710 Jul 2016 18:23:041:47
23ณัฐณิชา แก้วขาว71010 Jul 2016 18:17:4110 Jul 2016 18:18:230:42
24ณัฐณิชา แก้วขาว51010 Jul 2016 18:17:1910 Jul 2016 18:17:300:11
25ณัฐณิชา แก้วขาว71010 Jul 2016 18:14:5510 Jul 2016 18:15:480:53
26ธารา ศรีศุกรี9109 Mar 2016 11:14:189 Mar 2016 11:19:565:38


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713