สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 61832 พระธรรม
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1่่กาย กรรม72011 Jun 2017 23:07:2411 Jun 2017 23:07:510:27
2คมสันต์ ดำสนิท6101 Dec 2016 14:48:111 Dec 2016 14:50:332:22
3กานดา บูญมี62030 Nov 2016 04:59:5130 Nov 2016 05:00:000:9


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713