สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 61826 O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อภิญญา บรรดาศักดิ์61020 Apr 2017 00:14:0520 Apr 2017 00:16:001:55
2กัลยกร วัฒนาศักดิ์7107 Jan 2017 18:18:337 Jan 2017 18:19:541:21
3หยา รัก1519 Dec 2016 21:25:2919 Dec 2016 21:25:570:28
4หยา รัก1519 Dec 2016 21:23:2819 Dec 2016 21:24:150:47
5หยา รัก1519 Dec 2016 21:21:2119 Dec 2016 21:22:100:49
6เบล กาใจ21028 Nov 2016 11:19:5928 Nov 2016 11:21:181:19
7Kemisara Sirichat61026 Oct 2016 11:30:0826 Oct 2016 11:31:361:28
8แดง น้ำเงิน4104 Oct 2016 11:03:094 Oct 2016 11:04:341:25
9นารี ผู้หญิง61021 Jul 2016 20:53:4321 Jul 2016 20:56:212:38
10นา นานา41018 May 2016 19:44:0618 May 2016 19:47:063:0
11ชนิสรา ปีย์เจริญธนกุล21012 May 2016 13:48:5212 May 2016 13:53:104:18
12จันทร์เพ็ญ เตโช21026 Apr 2016 16:08:4726 Apr 2016 16:10:482:1
13ขนิษฐา เกษกรรณ์21028 Feb 2016 13:44:5228 Feb 2016 13:45:040:12
14ด.ญ จันทกานต์ ขันทะสีมา31027 Feb 2016 00:31:0027 Feb 2016 00:34:393:39
15ใหม่ ใหม่31026 Feb 2016 21:42:4426 Feb 2016 21:47:104:26
16วิลาสินี ไกรณรา21026 Feb 2016 21:33:5626 Feb 2016 21:34:490:53
17ทิพารัตน์ บังหมัด026 Feb 2016 21:07:5226 Feb 2016 21:08:230:31
18จิต คะ51026 Feb 2016 19:05:1526 Feb 2016 19:07:021:47
19จิต คะ41026 Feb 2016 19:01:1926 Feb 2016 19:04:413:22
20นกน้อย สมาทอง51026 Feb 2016 17:49:4926 Feb 2016 17:50:561:7
21นกน้อย สมาทอง61026 Feb 2016 17:45:4026 Feb 2016 17:46:471:7
22นกน้อย สมาทอง31026 Feb 2016 17:41:2426 Feb 2016 17:45:304:6
23ปณิภัทร บุษรา51025 Feb 2016 20:24:2425 Feb 2016 20:27:433:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713