สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 61495 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 1.8750 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ชุติมา แซ่จ๊ะ3101 Oct 2018 16:09:571 Oct 2018 16:10:350:38
2ชุติมา แซ่จ๊ะ1101 Oct 2018 16:09:211 Oct 2018 16:09:500:29
3ชุติมา แซ่จ๊ะ0101 Oct 2018 16:08:481 Oct 2018 16:09:150:27
4ชุติมา แซ่จ๊ะ2101 Oct 2018 16:08:101 Oct 2018 16:08:310:21
5ชุติมา แซ่จ๊ะ2101 Oct 2018 16:05:301 Oct 2018 16:08:022:32
6ชุติมา แซ่จ๊ะ3101 Oct 2018 16:04:061 Oct 2018 16:04:420:36
7ชุติมา แซ่จ๊ะ2101 Oct 2018 16:02:301 Oct 2018 16:03:190:49
8ชุติมา แซ่จ๊ะ2101 Oct 2018 15:58:401 Oct 2018 16:02:163:36


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713