สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 61235 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่9
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุธรรม มณี61020 Aug 2017 22:21:1520 Aug 2017 22:27:075:52
2ณัฐกิตติ์ ชัยชุมขุน21030 Jun 2017 10:35:4030 Jun 2017 10:37:261:46
3เนยะ นมา21018 Mar 2017 17:20:3418 Mar 2017 17:20:350:1
4เนยะ นมา31018 Mar 2017 17:19:3618 Mar 2017 17:19:370:1
5เนยะ นมา21018 Mar 2017 17:18:3618 Mar 2017 17:18:370:1
6เนยะ นมา21018 Mar 2017 17:17:3618 Mar 2017 17:17:380:2
7เนยะ นมา21018 Mar 2017 17:16:3818 Mar 2017 17:16:390:1
8เนยะ นมา21018 Mar 2017 17:14:3818 Mar 2017 17:15:411:3
9ยดยำำว ยำวพสพสพ41031 Jan 2017 10:35:1831 Jan 2017 10:35:350:17
10ยดยำำว ยำวพสพสพ41031 Jan 2017 10:32:5831 Jan 2017 10:34:071:9
11ปรมาภรณ์ ทัพวร41024 Jan 2017 09:43:5924 Jan 2017 09:45:521:53
12มีนา เพลิศพริ้ง21026 Jun 2016 17:38:2126 Jun 2016 17:38:430:22
13มีนา เพลิศพริ้ง21026 Jun 2016 17:37:0126 Jun 2016 17:38:091:8
14มีนา เพลิศพริ้ง41026 Jun 2016 17:34:0026 Jun 2016 17:35:231:23
15มีนา เพลิศพริ้ง21026 Jun 2016 17:32:3726 Jun 2016 17:33:371:0
16ปลายฟ้า บัววิชัยศิลป์3522 Jun 2016 14:14:3222 Jun 2016 14:15:210:49


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713