สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 59557 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1yui yui6107 Mar 2017 14:51:167 Mar 2017 14:55:344:18
2ปพิชญา สิริพรสมสุข71029 Jul 2016 11:41:3829 Jul 2016 11:43:181:40
3มลิ สุขวงษ์91010 Jul 2016 21:53:0210 Jul 2016 21:58:365:34
4Geminids YD71016 Mar 2016 04:06:5916 Mar 2016 04:09:332:34


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713