สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 59155 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Yanapat Mahoran41014 Sep 2017 16:40:0214 Sep 2017 16:42:112:9
2Yodwipa Mahoran81014 Sep 2017 16:35:5614 Sep 2017 16:39:103:14
3ณํฐพล ขาวสะอาด112010 Sep 2017 17:27:3810 Sep 2017 17:38:0510:27
4เซ จัยแก้ว457 Aug 2017 13:57:227 Aug 2017 13:59:041:42
5วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:03:5930 Jul 2017 10:04:000:1
6วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:03:2630 Jul 2017 10:03:270:1
7วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:02:5230 Jul 2017 10:02:540:2
8วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:02:1930 Jul 2017 10:02:200:1
9วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:01:4530 Jul 2017 10:01:460:1
10วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:01:1230 Jul 2017 10:01:130:1
11วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:00:3630 Jul 2017 10:00:370:1
12วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 09:59:4630 Jul 2017 10:00:020:16
13วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 09:54:4330 Jul 2017 09:58:544:11
14นฤสรณ์ ไว61017 Jul 2017 21:25:2017 Jul 2017 21:25:220:2
15นฤสรณ์ ไว61017 Jul 2017 21:21:5117 Jul 2017 21:23:171:26
16นฤสรณ์ ไว61017 Jul 2017 21:13:5517 Jul 2017 21:20:456:50
17่้ธาริณี ติธาดา52016 Jul 2017 19:55:5016 Jul 2017 19:57:311:41
18ธาราทิพย์ คำกุ้ง71017 Apr 2017 22:27:4917 Apr 2017 22:30:352:46
19ต้นข้าว น่ารัก162017 Apr 2017 22:25:1417 Apr 2017 22:30:215:7
20as sa132016 Apr 2017 19:14:4016 Apr 2017 19:26:1711:37
21ทิตยา บุญเสริม132015 Apr 2017 18:09:1715 Apr 2017 18:14:064:49
22เกียรตินันท์ สุขสานติ12209 Apr 2017 07:16:389 Apr 2017 07:25:068:28
23วิภาดา จ๊ะจ๋า358 Apr 2017 17:51:128 Apr 2017 17:53:252:13
24กัมปนาท กัณอินทร์19204 Apr 2017 20:49:514 Apr 2017 20:53:353:44
25จุ่น นังนะ12204 Apr 2017 20:30:304 Apr 2017 20:50:3420:4
26กัมปนาท กันอินทร์18204 Apr 2017 17:23:434 Apr 2017 17:30:557:12


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713