สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 59155 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 5.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวสุชานาฎ สวนมา51019 Aug 2018 11:47:2919 Aug 2018 11:54:266:57


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713