สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 59155 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ยุพารัตน์ พงษ์ศิลป์72023 Jan 2018 22:22:1623 Jan 2018 22:22:340:18
2เแอล รี71020 Jan 2018 20:35:0320 Jan 2018 20:38:533:50
3นายสันติ ขมสนิท61012 Dec 2017 21:02:3212 Dec 2017 21:05:473:15
4นายสันติ ขมสนิท2512 Dec 2017 20:59:3912 Dec 2017 21:02:002:21
5อลิส รจนา7108 Dec 2017 21:47:158 Dec 2017 21:52:044:49
6ทาริกา โชคดี257 Dec 2017 14:06:257 Dec 2017 14:08:171:52
7เพ็ญพักษณ์ แก้วสุข51012 Nov 2017 11:22:5112 Nov 2017 11:26:333:42
8สุพัต อ้าา51011 Nov 2017 23:05:1411 Nov 2017 23:10:335:19
9บุษบงกช ศรีไชยวาน61029 Oct 2017 22:58:5629 Oct 2017 23:02:223:26
10Mok Joy122029 Oct 2017 14:44:5229 Oct 2017 14:49:344:42
11สมดี บุญส่ง3519 Oct 2017 19:22:5719 Oct 2017 19:25:482:51
12เกศริน คีรินทร์82028 Sep 2017 14:38:5028 Sep 2017 14:44:015:11
13อัจจิมา รอดเจริญ71025 Sep 2017 11:10:0725 Sep 2017 11:11:361:29
14อัจจิมา รอดเจริญ31025 Sep 2017 11:08:0525 Sep 2017 11:09:541:49
15อัจจิมา รอดเจริญ91025 Sep 2017 11:05:1625 Sep 2017 11:07:292:13
16ื่อ เร้71024 Sep 2017 06:39:4824 Sep 2017 06:41:522:4
17Yanapat Mahoran41014 Sep 2017 16:40:0214 Sep 2017 16:42:112:9
18Yodwipa Mahoran81014 Sep 2017 16:35:5614 Sep 2017 16:39:103:14
19ณํฐพล ขาวสะอาด112010 Sep 2017 17:27:3810 Sep 2017 17:38:0510:27
20เซ จัยแก้ว457 Aug 2017 13:57:227 Aug 2017 13:59:041:42
21วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:03:5930 Jul 2017 10:04:000:1
22วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:03:2630 Jul 2017 10:03:270:1
23วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:02:5230 Jul 2017 10:02:540:2
24วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:02:1930 Jul 2017 10:02:200:1
25วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:01:4530 Jul 2017 10:01:460:1
26วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:01:1230 Jul 2017 10:01:130:1
27วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 10:00:3630 Jul 2017 10:00:370:1
28วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 09:59:4630 Jul 2017 10:00:020:16
29วิลัยลักษณ์ สุระคาย31030 Jul 2017 09:54:4330 Jul 2017 09:58:544:11
30นฤสรณ์ ไว61017 Jul 2017 21:25:2017 Jul 2017 21:25:220:2
31นฤสรณ์ ไว61017 Jul 2017 21:21:5117 Jul 2017 21:23:171:26
32นฤสรณ์ ไว61017 Jul 2017 21:13:5517 Jul 2017 21:20:456:50
33่้ธาริณี ติธาดา52016 Jul 2017 19:55:5016 Jul 2017 19:57:311:41
34ธาราทิพย์ คำกุ้ง71017 Apr 2017 22:27:4917 Apr 2017 22:30:352:46
35ต้นข้าว น่ารัก162017 Apr 2017 22:25:1417 Apr 2017 22:30:215:7
36as sa132016 Apr 2017 19:14:4016 Apr 2017 19:26:1711:37
37ทิตยา บุญเสริม132015 Apr 2017 18:09:1715 Apr 2017 18:14:064:49
38เกียรตินันท์ สุขสานติ12209 Apr 2017 07:16:389 Apr 2017 07:25:068:28
39วิภาดา จ๊ะจ๋า358 Apr 2017 17:51:128 Apr 2017 17:53:252:13
40กัมปนาท กัณอินทร์19204 Apr 2017 20:49:514 Apr 2017 20:53:353:44
41จุ่น นังนะ12204 Apr 2017 20:30:304 Apr 2017 20:50:3420:4
42กัมปนาท กันอินทร์18204 Apr 2017 17:23:434 Apr 2017 17:30:557:12


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713