สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 56274 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น1011
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อำพรรณวดี เรรส41028 Dec 2016 09:29:4828 Dec 2016 09:32:342:46
2ทับทิม วงษ์ประดิษฐ์4104 Nov 2016 15:29:244 Nov 2016 15:30:401:16
3ทับทิม วงษ์ประดิษฐ์3104 Nov 2016 15:28:084 Nov 2016 15:28:500:42
4ทับทิม วงษ์ประดิษฐ์4104 Nov 2016 15:22:374 Nov 2016 15:27:495:12
5ทดสอบ ตัวเอง6104 Nov 2016 11:28:224 Nov 2016 11:32:123:50
6กิจทวี นิลพจน์10103 Nov 2016 18:54:503 Nov 2016 18:56:512:1
7พรพิษณุ สุรินทร์10103 Nov 2016 10:53:213 Nov 2016 10:54:130:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713