สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 56274 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น1011
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ระวีวรรณ เสวตวงษ์81019 Sep 2017 14:06:4019 Sep 2017 14:07:330:53
2ระวีวรรณ เสวตวงษ์31019 Sep 2017 10:43:3419 Sep 2017 10:45:502:16
3หทัยรัตน์ ป้องกันทา41018 Sep 2017 20:16:1518 Sep 2017 20:16:570:42
4อำพรรณวดี เรรส41028 Dec 2016 09:29:4828 Dec 2016 09:32:342:46
5ทับทิม วงษ์ประดิษฐ์4104 Nov 2016 15:29:244 Nov 2016 15:30:401:16
6ทับทิม วงษ์ประดิษฐ์3104 Nov 2016 15:28:084 Nov 2016 15:28:500:42
7ทับทิม วงษ์ประดิษฐ์4104 Nov 2016 15:22:374 Nov 2016 15:27:495:12
8ทดสอบ ตัวเอง6104 Nov 2016 11:28:224 Nov 2016 11:32:123:50
9กิจทวี นิลพจน์10103 Nov 2016 18:54:503 Nov 2016 18:56:512:1
10พรพิษณุ สุรินทร์10103 Nov 2016 10:53:213 Nov 2016 10:54:130:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713