สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นายวุฒิพงษ์ ป้อมสันเทียะ61018 Aug 2018 19:25:2118 Aug 2018 19:26:511:30
2jittima rattanasian81016 Aug 2018 15:32:1416 Aug 2018 15:37:084:54


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713