สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 54745 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ advance)
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1r tt81027 Sep 2017 08:39:2027 Sep 2017 08:43:234:3
214 787107 Sep 2017 17:22:127 Sep 2017 17:25:383:26
3ชุติวัฒน์ เจากสิกร9103 Jan 2017 00:52:133 Jan 2017 00:55:133:0
4Pat Romnarak9102 Aug 2016 08:32:552 Aug 2016 08:35:362:41
51 19104 Jun 2016 12:45:594 Jun 2016 12:48:322:33
6ำะัะ ำดัำะั6108 Apr 2016 16:21:488 Apr 2016 16:24:272:39


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713