สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 54642 O NET สังคม ชุดที่ 1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิรวัฒน์ หล่ายบุญ2520 Jul 2016 20:02:1420 Jul 2016 20:03:030:49
2เศรษฐวัฒน์ หล่ายบุญ2518 Jul 2016 14:43:2718 Jul 2016 14:43:470:20
3เศรษฐวัฒน์ หล่ายบุญ2518 Jul 2016 14:41:1218 Jul 2016 14:41:360:24
4เศรษฐวัฒน์ หล่ายบุญ3518 Jul 2016 14:40:1418 Jul 2016 14:40:390:25
5เศรษฐวัฒน์ หล่ายบุญ3518 Jul 2016 14:39:3018 Jul 2016 14:40:070:37
6เศณษฐวัฒน์ หล่ายบุญ1517 Jul 2016 13:49:3317 Jul 2016 13:49:410:8
7เศณษฐวัฒน์ หล่ายบุญ1517 Jul 2016 13:48:5117 Jul 2016 13:49:040:13
8เศณษฐวัฒน์ หล่ายบุญ2517 Jul 2016 13:47:4617 Jul 2016 13:48:000:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713