สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 54485 การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เอมอร นาดี21020 Jul 2017 10:30:2420 Jul 2017 10:31:321:8
2อรวรรณ รอดละม้าย41015 Jun 2017 21:05:4215 Jun 2017 21:06:581:16
3ปราณิสา นาคศีรโชติ41023 Dec 2016 08:06:1223 Dec 2016 08:06:400:28
4ปราณิสา นาคศีรโชติ41023 Dec 2016 08:04:5823 Dec 2016 08:04:590:1
5ปราณิสา นาคศีรโชติ41023 Dec 2016 08:04:0823 Dec 2016 08:04:090:1
6ปราณิสา นาคศีรโชติ41023 Dec 2016 07:59:3323 Dec 2016 08:03:223:49
7่ีรีรี้ี บบบบบ1101 Aug 2016 11:17:341 Aug 2016 11:18:070:33
8ภาณุ ธำรงศรีสุข101023 Jul 2016 18:29:1023 Jul 2016 18:29:360:26
9ภาณุ ธำรงศรีสุข81023 Jul 2016 18:28:1423 Jul 2016 18:29:010:47
10ภาณุ ธำรงศรีสุข91023 Jul 2016 18:28:0323 Jul 2016 18:28:080:5
11ภาณุ ธำรงศรีสุข91023 Jul 2016 18:26:0023 Jul 2016 18:27:411:41
12ภาณุ ธำรงศรีสุข91023 Jul 2016 18:24:3223 Jul 2016 18:25:491:17
13ภาณุ ธำรงศรีสุข5523 Jul 2016 18:22:2823 Jul 2016 18:24:071:39
14ภาณุ ธำรงศรีสุข4523 Jul 2016 18:19:4923 Jul 2016 18:22:022:13
15วิไลลักษณ์ มาาาาาาสาา61029 Feb 2016 18:48:2929 Feb 2016 18:49:190:50
16นันนภัส ธรรมเริง5102 Feb 2016 11:34:392 Feb 2016 11:35:270:48
17ดชภัทรกร วัฒนนพคุณชัย101025 Dec 2015 11:46:2725 Dec 2015 11:48:061:39
18ดชภัทรกร วัฒนนพคุณชัย91025 Dec 2015 11:43:4325 Dec 2015 11:45:261:43
19ดชภัทรกร วัฒนนพคุณชัย61025 Dec 2015 11:38:5325 Dec 2015 11:42:243:31
20ดชภัทรกร วัฒนนพคุณชัย51025 Dec 2015 11:26:2125 Dec 2015 11:35:559:34
21หยก เจาะดี41021 Sep 2015 19:56:2821 Sep 2015 19:57:100:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713