สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 53687 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 10
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ณัฐทิดา ดวงภูเขียว31017 Oct 2016 22:44:0517 Oct 2016 22:47:093:4
2ณัฐทิดา ดวงภูเขียว41012 Oct 2016 21:52:5012 Oct 2016 21:56:514:1
3อดิศักดิ์ สุริกร 41011 Aug 2016 00:36:0411 Aug 2016 00:37:141:10
4อดิศักดิ์ สุริกร 41011 Aug 2016 00:33:1711 Aug 2016 00:35:522:35
5สุสุรัน ก่อดี41025 Mar 2016 11:01:3025 Mar 2016 11:05:083:38
6สุสุรัน ก่อดี41025 Mar 2016 10:55:5925 Mar 2016 11:01:105:11
7NIKE Popup101013 Mar 2016 10:33:3913 Mar 2016 10:34:461:7
8NIKE Popup31013 Mar 2016 10:28:3013 Mar 2016 10:30:502:20
9่า ีร31029 Feb 2016 20:27:5229 Feb 2016 20:28:120:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713