สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 53111 O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เฟรมมี มั่วได้71029 Mar 2017 09:27:2929 Mar 2017 09:28:451:16
2เฟรมมี มั่วได้71029 Mar 2017 09:21:1929 Mar 2017 09:23:302:11
3เฟรมมี มั่วได้71029 Mar 2017 09:13:2829 Mar 2017 09:17:374:9
4ยุ้ย ยุ้ย61017 Mar 2017 08:38:5517 Mar 2017 08:44:365:41
5ดกกกหห กกเเเดด151 Feb 2017 21:14:501 Feb 2017 21:17:242:34
6จิรวดี กองวงศ์4101 Dec 2016 19:16:561 Dec 2016 19:17:280:32
7อโนรี คาราวาน6105 Jul 2016 14:18:195 Jul 2016 14:18:500:31
8น้ำ ดีดี้71023 Feb 2016 19:11:4123 Feb 2016 19:16:585:17


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713