สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 52971 เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เาพรกนกา กรกนดนสกสกส61024 Sep 2017 09:58:3124 Sep 2017 09:59:391:8
2สิรภพ กันทมาลา142019 Jul 2017 19:30:0019 Jul 2017 19:35:385:38
3พรเทพ สานขัด101014 Mar 2017 17:57:2814 Mar 2017 18:01:013:33
4James Srichat4517 Oct 2016 12:00:0817 Oct 2016 12:03:133:5
54 417207 Sep 2016 22:20:057 Sep 2016 22:23:263:21
6นายจตุรงค์ เพาธทัต351 Aug 2016 14:41:321 Aug 2016 14:42:471:15
7นายจตุรงค์ เพาธทัต151 Aug 2016 14:39:501 Aug 2016 14:41:211:31
8ภาคภูมิ ภารสงวน101015 Jun 2016 13:09:4315 Jun 2016 13:10:400:57
9ภาคภูมิ ภารสงวน101015 Jun 2016 13:08:4815 Jun 2016 13:09:360:48
10ภาคภูมิ ภารสงวน91015 Jun 2016 13:07:4315 Jun 2016 13:08:431:0
11ภาคภูมิ ภารสงวน91015 Jun 2016 13:06:0615 Jun 2016 13:07:351:29
12ฟ ส22016 Mar 2016 13:38:5616 Mar 2016 13:42:003:4


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713