สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 52955 เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วันดี สุขศรี91018 Sep 2016 06:50:2318 Sep 2016 06:50:320:9
2วันดี สุขศรี91018 Sep 2016 06:47:3218 Sep 2016 06:47:370:5
3วันดี สุขศรี91018 Sep 2016 06:46:2518 Sep 2016 06:46:290:4
4วันดี สุขศรี91018 Sep 2016 06:45:1218 Sep 2016 06:45:290:17
5วันดี สุขศรี91018 Sep 2016 06:40:1118 Sep 2016 06:42:001:49
6ณัฐณิชา หลอกลาง81010 Sep 2016 00:17:2410 Sep 2016 00:19:001:36
7แต้ว แต้ว8109 Sep 2016 13:34:419 Sep 2016 13:36:211:40
85 410157 Sep 2016 19:08:307 Sep 2016 19:10:432:13
9เทวกร ขวัญสันเทียะ71022 Apr 2016 03:32:1322 Apr 2016 03:35:012:48
10ชินานันท์ เสาวโชติ61022 Apr 2016 03:32:4822 Apr 2016 03:34:241:36
11ว่าที่ร้อยตรี วัฒสันต์ เเสงจันดา91015 Mar 2016 00:57:5715 Mar 2016 00:58:300:33
12ว่าที่ร้อยตรี วัฒสันต์ เเสงจันดา91015 Mar 2016 00:55:4915 Mar 2016 00:56:480:59
13ว่าที่ร้อยตรี วัฒสันต์ เเสงจันดา101015 Mar 2016 00:53:5115 Mar 2016 00:55:231:32


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713