สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 52234 O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สมหม้ง คงกระพัน71029 Aug 2017 21:03:0629 Aug 2017 21:06:163:10
2สมหม้ง คงกระพัน71029 Aug 2017 21:00:2229 Aug 2017 21:02:242:2
3นภัสสรา ประศรีทอง81026 Feb 2017 09:54:1526 Feb 2017 09:56:051:50


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713