สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 52146 ดาราศาสตร์และอวกาศ
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ศิริรัตน์ สังขาว4104 Dec 2017 12:44:494 Dec 2017 12:49:054:16
2112 2566231018 Apr 2017 09:42:1718 Apr 2017 09:45:253:8
3tas tes6107 Jan 2017 21:38:007 Jan 2017 21:38:380:38
4tas tes6107 Jan 2017 21:34:157 Jan 2017 21:37:122:57
5มารีนา โตะพง61018 Jul 2016 20:09:5918 Jul 2016 20:17:547:55
6ปฏิวัติ ตรีกุล31025 Apr 2016 15:23:1125 Apr 2016 15:27:424:31


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713