สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 51251 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มารีนา อาแว6103 Apr 2017 12:40:193 Apr 2017 12:44:113:52
2มาย มาย251 Feb 2017 23:08:231 Feb 2017 23:09:341:11
3วลินพร สังคัง351 Feb 2017 09:07:171 Feb 2017 09:07:340:17
4น้ำ อา159 Jan 2017 14:19:199 Jan 2017 14:20:000:41
5น้ำ อา359 Jan 2017 14:17:349 Jan 2017 14:18:310:57
6น้ำ อา6109 Jan 2017 14:13:239 Jan 2017 14:16:493:26
7พัทรกมล ทองอยู่61026 Feb 2016 19:44:4926 Feb 2016 19:46:361:47


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713