สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 49931 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1น้ำมล กัลยา31013 Jun 2017 19:28:3613 Jun 2017 19:28:480:12
2yui yui6107 Mar 2017 16:13:297 Mar 2017 16:14:351:6
3ด.ญดววงฤดี บุญอร่าม31023 Jan 2017 13:16:1523 Jan 2017 13:18:021:47
4สุรัตนา ฉัตรโพธิ์458 Dec 2016 09:49:488 Dec 2016 09:51:221:34
5นายโซกิ ซินโต51012 Sep 2016 13:19:4212 Sep 2016 13:27:067:24
6ปพิชญา สิริพรสมสุข41029 Jul 2016 11:55:3129 Jul 2016 11:57:342:3
7จารุวรรณ บุญอาจ5101 Jun 2016 18:34:411 Jun 2016 18:38:123:31
8สิวะเสก สีสิงห์3108 May 2016 21:03:318 May 2016 21:04:411:10
9อภิวัฒน์ หอมหวล7101 May 2016 11:56:591 May 2016 11:58:351:36
1012 3441026 Apr 2016 13:48:1326 Apr 2016 13:55:487:35
1112 3451026 Apr 2016 13:47:5126 Apr 2016 13:48:030:12
1212 3441026 Apr 2016 13:43:3826 Apr 2016 13:47:323:54
13สายพิน เงินเส็ง71025 Apr 2016 18:51:3225 Apr 2016 18:54:523:20
14น้ำ ขิด51025 Mar 2016 11:09:1725 Mar 2016 11:09:490:32
15ทิวา มูลทาประดิษฐ์61016 Mar 2016 22:34:4816 Mar 2016 22:37:533:5
16NIKE Popup11013 Mar 2016 10:40:1613 Mar 2016 10:40:320:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713