สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 49729 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วาริชาต มูลปัญญา81029 Feb 2016 15:52:1629 Feb 2016 15:54:001:44
2นายสุรสักดิ์ บุญมี91029 Feb 2016 09:01:5129 Feb 2016 09:02:581:7
3นายสุรสักดิ์ บุญมี81029 Feb 2016 09:01:2329 Feb 2016 09:01:440:21
4นายสุรสักดิ์ บุญมี91029 Feb 2016 09:00:0829 Feb 2016 09:00:440:36
5ชลลนา พรหมเพศ81026 Feb 2016 13:22:4626 Feb 2016 13:25:412:55
6้้้-พพพ พพพ91026 Feb 2016 00:59:2926 Feb 2016 01:00:210:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713