สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 49729 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อั้ม ทองขี้หรี้71020 Sep 2017 13:09:1720 Sep 2017 13:13:474:30
2ปิ่น สังข์ทอง81020 Sep 2017 13:04:5220 Sep 2017 13:08:403:48
3ปิ่นน สังข์ทอง71011 Sep 2017 10:38:0011 Sep 2017 10:38:390:39
4ปิ่นน สังข์ทอง71011 Sep 2017 10:37:1011 Sep 2017 10:37:510:41
5ปิ่นน สังข์ทอง81011 Sep 2017 10:36:1711 Sep 2017 10:36:580:41
6ปิ่นน สังข์ทอง61011 Sep 2017 10:34:5311 Sep 2017 10:36:101:17
7ปิ่นน สังข์ทอง71011 Sep 2017 10:34:3111 Sep 2017 10:34:350:4
8ปิ่นน สังข์ทอง71011 Sep 2017 10:33:3011 Sep 2017 10:34:150:45
9วาริชาต มูลปัญญา81029 Feb 2016 15:52:1629 Feb 2016 15:54:001:44
10นายสุรสักดิ์ บุญมี91029 Feb 2016 09:01:5129 Feb 2016 09:02:581:7
11นายสุรสักดิ์ บุญมี81029 Feb 2016 09:01:2329 Feb 2016 09:01:440:21
12นายสุรสักดิ์ บุญมี91029 Feb 2016 09:00:0829 Feb 2016 09:00:440:36
13ชลลนา พรหมเพศ81026 Feb 2016 13:22:4626 Feb 2016 13:25:412:55
14้้้-พพพ พพพ91026 Feb 2016 00:59:2926 Feb 2016 01:00:210:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713