สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 49429 ค.ร.น.
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อภิวัฒน์ สุวรรศิลป์31026 Oct 2017 14:30:1026 Oct 2017 14:31:121:2
2เด็กชายภูวดล กองแก้วภูมิ31024 Dec 2016 19:04:0424 Dec 2016 19:04:540:50
3จิระพล ตาดี21026 Oct 2016 10:23:1926 Oct 2016 10:23:450:26
4พัสนันต์ ธนันทา0111 Oct 2016 13:19:0211 Oct 2016 13:19:160:14
5สมพมม อ่อนยงง21011 Sep 2016 15:16:4511 Sep 2016 15:18:101:25
6สมพมม อ่อนยงง41011 Sep 2016 15:15:1811 Sep 2016 15:16:010:43
7ประไพ หินอ่อน6107 Sep 2016 14:43:227 Sep 2016 14:48:305:8
8ประไพ หินอ่อน6107 Sep 2016 14:29:537 Sep 2016 14:42:2412:31
9ชัชชัย พงศ์ถาวรภิญโญ31030 Jun 2016 18:06:3230 Jun 2016 18:14:317:59
10สุชาดา บุราณ358 Jun 2016 21:25:468 Jun 2016 21:27:441:58
11สุดารัตน์ สุขสม51018 Apr 2016 20:47:4718 Apr 2016 20:49:021:15
12ธนดล เเซ่โพ้น31021 Mar 2016 21:34:0421 Mar 2016 21:38:164:12
13ภัทรนันท์ หลิมเฉย61526 Feb 2016 20:33:2326 Feb 2016 21:04:5531:32
14น้องหมา ฟ้าใส31026 Feb 2016 13:50:5626 Feb 2016 13:58:588:2
15มานี มานะ31025 Feb 2016 13:44:3225 Feb 2016 13:44:330:1
16มานี มานะ31025 Feb 2016 13:11:5025 Feb 2016 13:44:3032:40
17มานี มานะ11025 Feb 2016 12:07:1225 Feb 2016 12:07:580:46
18สุมาดี เวชกุล11022 Feb 2016 14:01:4422 Feb 2016 14:02:250:41


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713