สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 49137 เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ป.5 ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวสุวารี หิรัญคำ61018 Sep 2017 16:33:4118 Sep 2017 16:37:143:33
2นารี ยานัน91016 Sep 2017 23:48:3116 Sep 2017 23:51:453:14
3ละมัย รุ่งโรจน์101020 Jul 2016 13:33:0320 Jul 2016 13:34:161:13
4ละมัย รุ่งโรจน์101020 Jul 2016 13:31:5720 Jul 2016 13:32:010:4
5ละมัย รุ่งโรจน์91020 Jul 2016 13:31:2220 Jul 2016 13:31:260:4
6ละมัย รุ่งโรจน์81020 Jul 2016 13:30:3820 Jul 2016 13:30:420:4
7ละมัย รุ่งโรจน์91020 Jul 2016 13:29:3420 Jul 2016 13:29:370:3
8ละมัย รุ่งโรจน์81020 Jul 2016 13:28:4220 Jul 2016 13:28:480:6
9ละมัย รุ่งโรจน์81020 Jul 2016 13:27:4320 Jul 2016 13:27:520:9
10ละมัย รุ่งโรจน์81020 Jul 2016 13:26:4020 Jul 2016 13:27:210:41
11ละมัย รุ่งโรจน์71020 Jul 2016 13:20:1420 Jul 2016 13:24:033:49
12นน กะต่าย71013 Jul 2016 16:03:1713 Jul 2016 16:04:501:33
13ครา พิชัย6106 Jul 2016 16:49:096 Jul 2016 16:56:357:26


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713