สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 48713 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ทวี สลัดทุกข์71023 Apr 2017 04:22:4823 Apr 2017 04:23:380:50
2ทวี สลัดทุกข์71023 Apr 2017 04:21:3823 Apr 2017 04:22:370:59
3ทวี สลัดทุกข์41023 Apr 2017 04:16:2423 Apr 2017 04:21:214:57
4JPM MS2108 Sep 2016 09:50:498 Sep 2016 09:56:165:27
5ปฏิวัติ ตรีกุล101028 Mar 2016 13:46:5528 Mar 2016 13:48:071:12
6ปฏิวัติ ตรีกุล41028 Mar 2016 13:36:1228 Mar 2016 13:45:209:8
7001343 0243631014 Mar 2016 12:51:4614 Mar 2016 12:52:571:11
8001343 0243611014 Mar 2016 12:45:1714 Mar 2016 12:51:366:19
9บัณฑ้ตา จับฟั่น11026 Feb 2016 17:25:2726 Feb 2016 17:27:051:38


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713