สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 47866 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
111 2221014 Nov 2016 07:45:5714 Nov 2016 07:46:500:53
2ปริศนา วงศ์9104 Mar 2016 19:11:104 Mar 2016 19:46:3635:26
3ปริศนา วงศ์10104 Mar 2016 19:08:454 Mar 2016 19:11:072:22
4ปริศนา วงศ์10104 Mar 2016 19:07:184 Mar 2016 19:08:381:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713