สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 47211 ฝึก onet จำนวนจริง ม.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เสาวลักษณ์ ปาละวัน11023 Jan 2018 19:52:4823 Jan 2018 19:54:251:37
2ุสุชาดา สาระวรรณ์51023 Jan 2018 07:10:4823 Jan 2018 07:18:407:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713