สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 47211 ฝึก onet จำนวนจริง ม.6
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กรรรณ์นิกา ภูส่งสี4101 Mar 2018 20:22:191 Mar 2018 20:23:160:57
2เสาวลักษณ์ ปาละวัน11023 Jan 2018 19:52:4823 Jan 2018 19:54:251:37
3ุสุชาดา สาระวรรณ์51023 Jan 2018 07:10:4823 Jan 2018 07:18:407:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713