สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 47195 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ชาตรี บัวตอง51012 Jun 2017 20:05:4212 Jun 2017 20:05:440:2
2โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 20:05:0312 Jun 2017 20:05:040:1
3โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 20:04:2412 Jun 2017 20:04:250:1
4ชาตรี บัวตอง51012 Jun 2017 20:03:4612 Jun 2017 20:03:470:1
5ชาตรี บัวตอง51012 Jun 2017 20:03:0612 Jun 2017 20:03:080:2
6โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 20:02:0512 Jun 2017 20:02:300:25
7โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 20:00:1612 Jun 2017 20:00:520:36
8โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 19:58:2012 Jun 2017 19:58:560:36
9โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 19:56:3412 Jun 2017 19:57:070:33
10ชาตรี บัวตอง51012 Jun 2017 19:54:4512 Jun 2017 19:55:210:36
11โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 19:52:5912 Jun 2017 19:53:340:35
12โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 19:51:1212 Jun 2017 19:51:440:32
13 นิชคุณ ปัญญา81018 Apr 2017 07:18:1218 Apr 2017 07:20:081:56
14นัฐวุฒิ สุดทองคง71013 Apr 2017 21:46:2913 Apr 2017 21:52:285:59
15jonh céna91022 Mar 2017 21:30:2922 Mar 2017 21:31:301:1
16บุญจิรา พวงจันทร์101022 Jan 2017 19:39:5622 Jan 2017 19:42:332:37
17บุญจิรา พวงจันทร์4522 Jan 2017 19:29:2822 Jan 2017 19:29:320:4
18บุญจิรา พวงจันทร์4522 Jan 2017 19:28:1422 Jan 2017 19:29:050:51
19บุญจิรา พวงจันทร์2522 Jan 2017 19:27:2422 Jan 2017 19:28:020:38
20บุญจิรา พวงจันทร์2522 Jan 2017 19:26:0922 Jan 2017 19:26:400:31
21ธันยวีย์ เเซ่ด่าน3518 Jan 2017 20:07:0718 Jan 2017 20:07:230:16
22ธันยวีย์ เเซ่ด่าน41018 Jan 2017 20:06:2818 Jan 2017 20:06:280:0
23ธันยวีย์ เเซ่ด่าน41018 Jan 2017 20:04:4018 Jan 2017 20:06:091:29
24ธันยวีย์ เเซ่ด่าน5518 Jan 2017 20:00:0818 Jan 2017 20:01:221:14
25รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:42:1311 Jan 2017 20:42:270:14
26รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:41:5011 Jan 2017 20:41:500:0
27รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:41:3411 Jan 2017 20:41:350:1
28รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:41:1911 Jan 2017 20:41:200:1
29รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:40:3711 Jan 2017 20:40:530:16
30รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:39:5211 Jan 2017 20:40:230:31


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713