สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 47195 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิรดา เกษสุวรรณ10101 Feb 2018 17:05:291 Feb 2018 17:06:551:26
2วาทินี โชติไพบูลย์พันธุ์41015 Sep 2017 14:54:3315 Sep 2017 14:56:141:41
3ชาตรี บัวตอง51012 Jun 2017 20:05:4212 Jun 2017 20:05:440:2
4โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 20:05:0312 Jun 2017 20:05:040:1
5โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 20:04:2412 Jun 2017 20:04:250:1
6ชาตรี บัวตอง51012 Jun 2017 20:03:4612 Jun 2017 20:03:470:1
7ชาตรี บัวตอง51012 Jun 2017 20:03:0612 Jun 2017 20:03:080:2
8โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 20:02:0512 Jun 2017 20:02:300:25
9โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 20:00:1612 Jun 2017 20:00:520:36
10โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 19:58:2012 Jun 2017 19:58:560:36
11โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 19:56:3412 Jun 2017 19:57:070:33
12ชาตรี บัวตอง51012 Jun 2017 19:54:4512 Jun 2017 19:55:210:36
13โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 19:52:5912 Jun 2017 19:53:340:35
14โอเซ อันปัง51012 Jun 2017 19:51:1212 Jun 2017 19:51:440:32
15 นิชคุณ ปัญญา81018 Apr 2017 07:18:1218 Apr 2017 07:20:081:56
16นัฐวุฒิ สุดทองคง71013 Apr 2017 21:46:2913 Apr 2017 21:52:285:59
17jonh céna91022 Mar 2017 21:30:2922 Mar 2017 21:31:301:1
18บุญจิรา พวงจันทร์101022 Jan 2017 19:39:5622 Jan 2017 19:42:332:37
19บุญจิรา พวงจันทร์4522 Jan 2017 19:29:2822 Jan 2017 19:29:320:4
20บุญจิรา พวงจันทร์4522 Jan 2017 19:28:1422 Jan 2017 19:29:050:51
21บุญจิรา พวงจันทร์2522 Jan 2017 19:27:2422 Jan 2017 19:28:020:38
22บุญจิรา พวงจันทร์2522 Jan 2017 19:26:0922 Jan 2017 19:26:400:31
23ธันยวีย์ เเซ่ด่าน3518 Jan 2017 20:07:0718 Jan 2017 20:07:230:16
24ธันยวีย์ เเซ่ด่าน41018 Jan 2017 20:06:2818 Jan 2017 20:06:280:0
25ธันยวีย์ เเซ่ด่าน41018 Jan 2017 20:04:4018 Jan 2017 20:06:091:29
26ธันยวีย์ เเซ่ด่าน5518 Jan 2017 20:00:0818 Jan 2017 20:01:221:14
27รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:42:1311 Jan 2017 20:42:270:14
28รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:41:5011 Jan 2017 20:41:500:0
29รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:41:3411 Jan 2017 20:41:350:1
30รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:41:1911 Jan 2017 20:41:200:1
31รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:40:3711 Jan 2017 20:40:530:16
32รอชาดา แสนเสนาะ91011 Jan 2017 20:39:5211 Jan 2017 20:40:230:31


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713