สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 46826 สารและสมบัติของสาร
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ฤทธิชัยกูล ติยะศรี71023 Apr 2017 00:55:1823 Apr 2017 00:57:382:20
2ซาลิโอ ดรานาน71023 Jan 2017 19:37:0623 Jan 2017 19:37:060:0
3ซาลิโอ ดรานาน71023 Jan 2017 19:35:0023 Jan 2017 19:36:311:31
4ซาลิโอ ดรานาน4523 Jan 2017 19:34:3523 Jan 2017 19:34:350:0
5ซาลิโอ ดรานาน4523 Jan 2017 19:34:2323 Jan 2017 19:34:230:0
6ซาลิโอ ดรานาน4523 Jan 2017 19:34:1123 Jan 2017 19:34:120:1
7ซาลิโอ ดรานาน4523 Jan 2017 19:34:0023 Jan 2017 19:34:010:1
8ซาลิโอ ดรานาน4523 Jan 2017 19:32:2723 Jan 2017 19:33:491:22
9ซาลิโอ ดรานาน5523 Jan 2017 19:30:1023 Jan 2017 19:31:541:44
10วิลาวัล ชูบัวทอง3518 Dec 2016 13:36:0318 Dec 2016 13:39:263:23
11วิลาวัล ชูบัวทอง4518 Dec 2016 13:29:3818 Dec 2016 13:30:250:47
12วิลาวัล ชูบัวทอง4518 Dec 2016 13:26:4718 Dec 2016 13:28:401:53
13วิลาวัล ชูบัวทอง4518 Dec 2016 13:22:4918 Dec 2016 13:23:020:13
14วิลาวัล ชูบัวทอง4518 Dec 2016 13:14:3318 Dec 2016 13:21:246:51


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713