สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 46422 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ก้านแกว ใจดี11021 Feb 2018 10:00:3421 Feb 2018 10:01:591:25
2จิดา .71015 Feb 2018 23:28:0815 Feb 2018 23:30:232:15
3นฤมล ช่วงรังษี132026 Dec 2017 14:44:3526 Dec 2017 14:47:272:52
4ช ล71027 Nov 2017 22:47:0727 Nov 2017 22:49:112:4
5ิดเะเั ้้้ะำพะพำ22012 Nov 2017 16:45:3012 Nov 2017 16:45:440:14
6ศรัณญ์ วิวัฒน์บวรวงษ์202018 Oct 2017 21:44:2418 Oct 2017 21:46:462:22
7ภูษณิศา คงวัน61010 Oct 2017 17:36:1210 Oct 2017 17:39:483:36
8อริสา พรหมกุล5525 Sep 2017 16:10:0125 Sep 2017 16:10:370:36
92 233152019 Sep 2017 13:10:1919 Sep 2017 13:17:487:29
10ติ๊ดตี่ 😍61011 Sep 2017 14:47:5411 Sep 2017 14:51:093:15
11😁 😁81011 Sep 2017 14:44:0911 Sep 2017 14:47:193:10
12มารวย สำราญ12204 May 2017 12:36:254 May 2017 12:42:155:50
13บุ๋มบิ๋ม เคท6109 Mar 2017 09:57:029 Mar 2017 10:01:003:58
14มนวดี โพธิ์ศรี9202 Feb 2017 20:11:342 Feb 2017 20:12:310:57
15เก้า อิอิ61020 Jan 2017 13:11:4120 Jan 2017 13:12:250:44
16สุรีย์ ปิ่นประเสริฐ41019 Jan 2017 10:31:0619 Jan 2017 10:31:540:48
17ฐิติกานต์ ปิน15202 Jan 2017 14:50:312 Jan 2017 14:50:520:21
18ฐิติกานต์ ปิน15202 Jan 2017 14:40:462 Jan 2017 14:48:307:44
19ณัชนน พันธุ์ไตรลักษณ์31029 May 2016 18:52:4229 May 2016 18:54:432:1


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713