สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 46422 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มารวย สำราญ12204 May 2017 12:36:254 May 2017 12:42:155:50
2บุ๋มบิ๋ม เคท6109 Mar 2017 09:57:029 Mar 2017 10:01:003:58
3มนวดี โพธิ์ศรี9202 Feb 2017 20:11:342 Feb 2017 20:12:310:57
4เก้า อิอิ61020 Jan 2017 13:11:4120 Jan 2017 13:12:250:44
5สุรีย์ ปิ่นประเสริฐ41019 Jan 2017 10:31:0619 Jan 2017 10:31:540:48
6ฐิติกานต์ ปิน15202 Jan 2017 14:50:312 Jan 2017 14:50:520:21
7ฐิติกานต์ ปิน15202 Jan 2017 14:40:462 Jan 2017 14:48:307:44
8ณัชนน พันธุ์ไตรลักษณ์31029 May 2016 18:52:4229 May 2016 18:54:432:1


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713