สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 46154 ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อัญชณา กองพละ5108 May 2018 21:46:448 May 2018 21:50:153:31
2ยามีละห์ ดะแซสาเมาะ101028 Apr 2018 18:09:1528 Apr 2018 18:12:142:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713