สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 45149 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เอกชัย บุตรหิน51012 Dec 2017 13:37:4412 Dec 2017 13:39:592:15
2วชิราลักษณ์ สุทะ71017 Sep 2017 23:38:0817 Sep 2017 23:38:200:12
3นิราช เชื้อสายใจ1106 Sep 2017 10:01:096 Sep 2017 10:06:385:29
4วิ ใจ1528 Aug 2017 21:29:2528 Aug 2017 21:29:460:21
5วิ ใจ4528 Aug 2017 21:28:4528 Aug 2017 21:29:020:17
6วิ ใจ61028 Aug 2017 21:26:1128 Aug 2017 21:26:420:31
7วิ ใจ51028 Aug 2017 21:20:1328 Aug 2017 21:24:524:39
8ณัฐพร ขันสะวะ41028 Feb 2017 21:57:4228 Feb 2017 21:57:580:16
9ณัฐพร ขันสะวะ41028 Feb 2017 21:55:3528 Feb 2017 21:55:360:1
10ณัฐพร ขันสะวะ41028 Feb 2017 21:54:4928 Feb 2017 21:54:500:1
11ณัฐพร ขันสะวะ41028 Feb 2017 21:54:0028 Feb 2017 21:54:010:1
12ณัฐพร ขันสะวะ41028 Feb 2017 21:52:5628 Feb 2017 21:53:090:13
13ณัฐพร ขันสะวะ41028 Feb 2017 21:51:3028 Feb 2017 21:51:310:1
14ณัฐพร ขันสะวะ41028 Feb 2017 21:47:5828 Feb 2017 21:50:422:44
15สวย มาก41028 Feb 2017 20:19:4828 Feb 2017 20:23:203:32
16ธนากร แซ่ตั้ง9101 Feb 2017 16:11:361 Feb 2017 16:15:143:38
17จณิตตา สอเหม2531 Jan 2017 15:22:3431 Jan 2017 15:23:150:41
18จิรัชญา ศรีเพียงจันทร์21012 Jan 2017 13:56:3312 Jan 2017 13:59:242:51
19ณัฐพล เยาว์ทุม7103 Jan 2017 21:59:423 Jan 2017 22:00:060:24
20ณัฐพล เยาว์ทุม6103 Jan 2017 21:58:423 Jan 2017 21:58:590:17
21ทิพยฉัตร ไชยยงยศ71015 Dec 2016 20:36:3015 Dec 2016 20:37:431:13
22สุธาสินี แก่นจันทร์71015 Dec 2016 13:55:3315 Dec 2016 13:56:110:38
23สุธาสินี แก่นจันทร์71015 Dec 2016 13:49:0915 Dec 2016 13:53:134:4
24อาลียะ แชนา81011 Dec 2016 07:24:3011 Dec 2016 07:24:310:1
25อาลียะ แชนา81011 Dec 2016 07:21:1211 Dec 2016 07:23:522:40
26อาลียะ แชนา5511 Dec 2016 07:17:3811 Dec 2016 07:20:172:39
27จีรวรรณ เผือกมูล4102 Nov 2016 19:41:132 Nov 2016 19:44:163:3
28นางแพงมา หัวโนนม่วง51013 Sep 2016 15:32:0413 Sep 2016 15:35:083:4
29นางแพงมา หัวโนนม่วง51013 Sep 2016 15:25:2713 Sep 2016 15:29:464:19
30มะม่วง ส้มโอ61010 Aug 2016 12:46:4110 Aug 2016 12:47:431:2


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713