สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 44842 รอบรู้ภูมิศาสตร์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ธิดารัตน์ เติมงาม31023 Feb 2017 09:58:0423 Feb 2017 09:58:060:2
2ธิดารัตน์ เติมงาม31023 Feb 2017 09:56:5223 Feb 2017 09:57:190:27
3ธิดารัตน์ เติมงาม51023 Feb 2017 09:55:4623 Feb 2017 09:55:470:1
4ธิดารัตน์ เติมงาม51023 Feb 2017 09:54:3623 Feb 2017 09:55:000:24
5ธิดารัตน์ เติมงาม21023 Feb 2017 09:53:1723 Feb 2017 09:53:280:11
6ธิดารัตน์ เติมงาม21023 Feb 2017 09:52:0823 Feb 2017 09:52:310:23
7ธนพล แข่งขัน101020 Feb 2017 10:55:4520 Feb 2017 10:57:071:22
8นัน นะจ๊ะ71019 Feb 2017 15:28:3519 Feb 2017 15:35:467:11
9นันทชพร เจริญศรี10106 Feb 2017 09:03:186 Feb 2017 09:06:082:50
10พรรณธร โภคสุวรรณ7103 Feb 2017 10:50:093 Feb 2017 11:04:4214:33
11พอมุกข์ โมรา71010 Jul 2016 12:08:3210 Jul 2016 12:09:310:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713