สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 44842 รอบรู้ภูมิศาสตร์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นายโชกุน รักดี81011 Sep 2017 19:13:4111 Sep 2017 19:17:414:0
2อัมรินทร์ อุตมะ81010 Sep 2017 17:50:3210 Sep 2017 17:56:265:54
3น้อง นาง157 Sep 2017 10:16:297 Sep 2017 10:17:000:31
4ธิดารัตน์ เติมงาม31023 Feb 2017 09:58:0423 Feb 2017 09:58:060:2
5ธิดารัตน์ เติมงาม31023 Feb 2017 09:56:5223 Feb 2017 09:57:190:27
6ธิดารัตน์ เติมงาม51023 Feb 2017 09:55:4623 Feb 2017 09:55:470:1
7ธิดารัตน์ เติมงาม51023 Feb 2017 09:54:3623 Feb 2017 09:55:000:24
8ธิดารัตน์ เติมงาม21023 Feb 2017 09:53:1723 Feb 2017 09:53:280:11
9ธิดารัตน์ เติมงาม21023 Feb 2017 09:52:0823 Feb 2017 09:52:310:23
10ธนพล แข่งขัน101020 Feb 2017 10:55:4520 Feb 2017 10:57:071:22
11นัน นะจ๊ะ71019 Feb 2017 15:28:3519 Feb 2017 15:35:467:11
12นันทชพร เจริญศรี10106 Feb 2017 09:03:186 Feb 2017 09:06:082:50
13พรรณธร โภคสุวรรณ7103 Feb 2017 10:50:093 Feb 2017 11:04:4214:33
14พอมุกข์ โมรา71010 Jul 2016 12:08:3210 Jul 2016 12:09:310:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713