สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 44313 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 5.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พรนภา พรมโคตร71023 Aug 2018 20:12:1023 Aug 2018 20:13:241:14
2พรนภา พรมโคตร41023 Aug 2018 20:10:3223 Aug 2018 20:11:431:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713