สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 44313 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 1.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1่ฟนสฃา สาว152014 Jun 2018 22:35:4114 Jun 2018 22:43:508:9
2ส.ณ.ทรงชัย รักวงค์ษา9207 Jun 2018 13:49:447 Jun 2018 13:50:400:56
3ส.ณ.ทรงชัย รักวงค์ษา8207 Jun 2018 13:36:027 Jun 2018 13:39:393:37
4สามเณร ทินบัตร ลำเนาแม่แอบ11207 Jun 2018 13:28:457 Jun 2018 13:36:377:52
5ส.ณ.นนทวัตร อุปนันท์7207 Jun 2018 13:35:147 Jun 2018 13:35:370:23
6ส.ณ.นนทวัตร อุปนันท์8207 Jun 2018 13:34:307 Jun 2018 13:35:060:36
7ส.ณ.นนทวัตร อุปนันท์8207 Jun 2018 13:33:107 Jun 2018 13:33:340:24
8สามเณรธวัชชัย แสดงคุณ8207 Jun 2018 13:24:477 Jun 2018 13:33:018:14
9พูนสินธ์ จะทะนันท์10207 Jun 2018 13:26:567 Jun 2018 13:31:565:0
10สามเณร ทินบัตร ลำเนาแม่แอบ7207 Jun 2018 12:55:397 Jun 2018 13:28:1832:39
11ส.ณ.ทรงชัย รักวงค์ษา9207 Jun 2018 12:54:427 Jun 2018 13:26:1331:31
12เกรียงไกร สิงห์สิทธา9207 Jun 2018 12:49:407 Jun 2018 13:26:0936:29
13ส.ณ.ทรงวุฒิ สันติสกุลธารา6207 Jun 2018 12:53:317 Jun 2018 13:24:3331:2
14สามเณรธนพล ดอกเงิน10207 Jun 2018 12:56:447 Jun 2018 13:24:0027:16
15แก้วทิพย์ แวววิเชียร2104 Jun 2018 14:50:594 Jun 2018 14:52:592:0
16ฐิตารีย์ บุญมาดำรงกิจ8204 May 2018 22:40:264 May 2018 22:41:371:11
17ณัฐนันท์ ศรีพุทซา11027 Apr 2018 10:28:4127 Apr 2018 10:29:030:22
18นฤชัย โกษาผล122016 Mar 2018 11:26:3016 Mar 2018 11:34:448:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713