สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 44313 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.2000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ธนาธิป มุ้ยมงคล62025 Oct 2018 19:07:3525 Oct 2018 19:07:510:16
2นภัช แก้ว91018 Oct 2018 10:48:5818 Oct 2018 10:50:151:17
3นภัช แก้ว101018 Oct 2018 10:45:5518 Oct 2018 10:46:480:53
4นภัช แก้ว11018 Oct 2018 10:40:0818 Oct 2018 10:41:451:37
5พรนภา พรมโคตร71023 Aug 2018 20:12:1023 Aug 2018 20:13:241:14
6พรนภา พรมโคตร41023 Aug 2018 20:10:3223 Aug 2018 20:11:431:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713