สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 43714 รายวิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวโนรเดียน่า สาและ81022 Sep 2017 22:38:2622 Sep 2017 22:40:201:54
2นางสาวโนรเดียน่า สาและ81022 Sep 2017 22:24:5122 Sep 2017 22:26:522:1
3นางสาวโนรเดียน่า สาและ51022 Sep 2017 22:22:0522 Sep 2017 22:24:001:55
4ประวีณา ธนพัฒนดุสิต81022 Sep 2017 17:32:3522 Sep 2017 17:34:321:57
5อุไร หนูชัยแก้ว82022 Sep 2017 13:29:4922 Sep 2017 13:33:403:51
6toy ting243019 Sep 2017 15:21:5719 Sep 2017 15:31:219:24
7E R173012 Sep 2017 22:27:3112 Sep 2017 22:31:043:33
8E R71012 Sep 2017 22:25:4612 Sep 2017 22:27:101:24
9marut promsopa24303 Sep 2017 14:51:383 Sep 2017 15:00:409:2
10รัชนี ศรีพันลม51027 Aug 2017 18:03:5227 Aug 2017 18:07:053:13
11ท ท142025 Aug 2017 17:43:4225 Aug 2017 18:19:2035:38
12เลขที่20 นาย วิจักษณ์ พุ่มไพจิตร23408 Aug 2017 12:11:108 Aug 2017 12:19:108:0
135 นาย ธนภัทร กลิ่นมาก24401 Aug 2017 14:31:051 Aug 2017 14:44:3213:27
1412 นาย ปูณณภพ ตรงต่อกิจ32401 Aug 2017 14:25:591 Aug 2017 14:42:0516:6
15เลขที่ 26 นางสาวภัทราภรณ์ ศิริกุล204025 Jul 2017 14:04:0625 Jul 2017 14:04:380:32
16เลขที่25 นางสาวพรรณพฤกษา ลพทิม184025 Jul 2017 13:42:3125 Jul 2017 13:56:1313:42
17เลขที่1 นายกิตติพันธ์ ฉกรรจ์ศิลป์174025 Jul 2017 13:42:1125 Jul 2017 13:55:5113:40
18เลขที่ 26 นางสาวภัทราภรณ์ ศิริกุล164025 Jul 2017 13:29:2625 Jul 2017 13:54:5625:30
19เลขที่25 นางสาวพรรณพฤกษา ลพทิม184025 Jul 2017 13:27:0225 Jul 2017 13:42:0915:7
20เลขที่1 นายกิตติพันธ์ ฉกรรจ์ศิลป์174025 Jul 2017 13:31:0825 Jul 2017 13:41:5410:46
2117 นาย ชลทิศ ทองสาหร่าย 94024 Jul 2017 09:34:2524 Jul 2017 09:36:181:53
2217 นาย ชลทิศ ทองสาหร่าย 104024 Jul 2017 09:32:3524 Jul 2017 09:34:231:48
2317 นาย ชลทิศ ทองสาหร่าย 124024 Jul 2017 09:31:1724 Jul 2017 09:32:311:14
2417 นาย ชลทิศ ทองสาหร่าย 194024 Jul 2017 09:17:5624 Jul 2017 09:24:506:54
2521ปรีชา จันทร์สามเรื่อน204024 Jul 2017 09:13:2524 Jul 2017 09:13:520:27
2607นฤเบศร์ เชื้อบุญมี234024 Jul 2017 08:58:1024 Jul 2017 09:12:3314:23
27015 นางสาว มณีวรรณ พันเปี่ยม264024 Jul 2017 09:02:2024 Jul 2017 09:12:179:57
28018ชานนท์ จันทรบุญนาค234024 Jul 2017 08:56:5924 Jul 2017 09:10:3713:38
2902ธนิก เนียมณรงค์284024 Jul 2017 08:53:3424 Jul 2017 09:05:2411:50
3007นฤเบศร์ เชื้อบุญมี184024 Jul 2017 08:40:1524 Jul 2017 08:57:2417:9
31013 นายวรวุฒิ ประเมลัย224024 Jul 2017 08:55:4924 Jul 2017 08:56:430:54
3212 นางสาวชุติมา ไพเรือง284024 Jul 2017 08:41:4324 Jul 2017 08:55:5714:14
33018ชานนท์ จันทรบุญนาค134024 Jul 2017 08:39:2124 Jul 2017 08:55:3016:9
3404 นางสาววรวรรณ อ่อนนามล254024 Jul 2017 08:40:3024 Jul 2017 08:55:2914:59
3502ธนิก เนียมณรงค์154024 Jul 2017 08:43:1724 Jul 2017 08:53:139:56
3614 นางสาวสุจารี ดอกบัว254024 Jul 2017 08:51:0224 Jul 2017 08:51:440:42
3705 นางสาวชุติมา เลิศเสม284024 Jul 2017 08:41:0624 Jul 2017 08:51:1710:11
3803นันทิวัฒน์ อุบลนุช304024 Jul 2017 08:39:1424 Jul 2017 08:51:0611:52
3909 นาย ณัฐดนัย การะเกตุ354024 Jul 2017 08:38:0024 Jul 2017 08:47:209:20
40นน นนน3522 Jul 2017 19:43:4322 Jul 2017 19:46:132:30
4128 นางสาวรวิสรา โพธิ์ทอง194021 Jul 2017 14:05:0321 Jul 2017 14:06:010:58
4220นางสาวทิพย์วิมล มาลัยหวล124021 Jul 2017 13:58:1921 Jul 2017 14:04:145:55
4319 นางสาว ชลิตา บุญชิด194021 Jul 2017 14:02:3421 Jul 2017 14:02:500:16
4430 นางสาว ลมัย มั่นชาวนา164021 Jul 2017 13:53:4021 Jul 2017 14:01:027:22
45น.ส.ณภัค ย่งเส็ง เลขที่21164021 Jul 2017 13:49:0621 Jul 2017 14:00:4911:43
4618 นางสาว เจนจิรา เศษผักหวาน114021 Jul 2017 13:54:0321 Jul 2017 13:59:385:35
4731 นางสาวสุภาภรณ์ ผาสุข224021 Jul 2017 13:54:4621 Jul 2017 13:58:093:23
4820นางสาวทิพย์วิมล มาลัยหวล154021 Jul 2017 13:57:3421 Jul 2017 13:58:010:27
4902 นายณัฐณิชา แย้มทัศน์ 204021 Jul 2017 13:43:2421 Jul 2017 13:56:0612:42
5032 นางสาว อณีลญา มอญชื่น234021 Jul 2017 13:51:0921 Jul 2017 13:55:154:6
5131 นางสาวสุภาภรณ์ ผาสุข134021 Jul 2017 13:52:5721 Jul 2017 13:54:351:38
5227 น.ส.มัลลิกา มีมั่น 234021 Jul 2017 13:49:1421 Jul 2017 13:53:564:42
5319 นางสาว ชลิตา บุญชิด134021 Jul 2017 13:43:0521 Jul 2017 13:53:5610:51
5418 นางสาว เจนจิรา เศษผักหวาน184021 Jul 2017 13:19:2321 Jul 2017 13:51:0031:37
5532 นางสาว อณีลญา มอญชื่น194021 Jul 2017 13:42:2421 Jul 2017 13:50:468:22
5607 นายนันทิพัฒน์ โพธิ์ใหญ่174021 Jul 2017 13:41:3621 Jul 2017 13:50:288:52
5711 นายปัณณวัฒน์ ทวนหอม244021 Jul 2017 13:27:3621 Jul 2017 13:50:2722:51
5831 นางสาวสุภาภรณ์ ผาสุข154021 Jul 2017 13:49:2721 Jul 2017 13:50:030:36
5930 นางสาว ลมัย มั่นชาวนา154021 Jul 2017 13:19:3621 Jul 2017 13:49:1229:36
6027 น.ส.มัลลิกา มีมั่น 144021 Jul 2017 13:42:1121 Jul 2017 13:49:117:0
6134 นาย ธนนันท์ อินทร์ถนอม254021 Jul 2017 13:19:4421 Jul 2017 13:49:0029:16
6224 นางสาว พนิดา พรหมมานุวัตร254021 Jul 2017 13:42:0621 Jul 2017 13:48:556:49
6320นางสาวทิพย์วิมล มาลัยหวล104021 Jul 2017 13:29:1721 Jul 2017 13:48:1719:0
6428 นางสาวรวิสรา โพธิ์ทอง154021 Jul 2017 13:21:3921 Jul 2017 13:47:2625:47
65ธันวา ใจสุกใส134021 Jul 2017 13:46:1121 Jul 2017 13:46:520:41
6608 นาย บูรภัทร ปุญญฤทธิ์274021 Jul 2017 13:21:0921 Jul 2017 13:46:1925:10
67014 ภานุพงศ์ พ่วงพร้อม274021 Jul 2017 13:24:5521 Jul 2017 13:46:1021:15
6806 ธันยบูรณ์ จริยาธรรมกร274021 Jul 2017 13:21:0621 Jul 2017 13:45:1424:8
6913 นายภวินท์ ขาวสะอาด214021 Jul 2017 13:29:0721 Jul 2017 13:44:2015:13
70น.ส.ณภัค ย่งเส็ง เลขที่21144021 Jul 2017 13:41:3821 Jul 2017 13:44:132:35
7102 นายณัฐณิชา แย้มทัศน์ 164021 Jul 2017 13:21:3121 Jul 2017 13:43:1821:47
7215 นายวันชนะ บัวเผื่อน244021 Jul 2017 13:41:4321 Jul 2017 13:41:590:16
7332 นางสาว อณีลญา มอญชื่น164021 Jul 2017 13:20:5521 Jul 2017 13:41:5220:57
7419 นางสาว ชลิตา บุญชิด134021 Jul 2017 13:21:1521 Jul 2017 13:41:5220:37
7527 น.ส.มัลลิกา มีมั่น 154021 Jul 2017 13:27:5221 Jul 2017 13:41:5013:58
7624 นางสาว พนิดา พรหมมานุวัตร154021 Jul 2017 13:20:0421 Jul 2017 13:41:4321:39
7707 นายนันทิพัฒน์ โพธิ์ใหญ่134021 Jul 2017 13:40:5621 Jul 2017 13:41:250:29
7816 นาย สุทธฺพงษ์ พันธุมาศ224021 Jul 2017 13:19:4121 Jul 2017 13:40:5621:15
7917 นางสาวเกศินี อินแตง234021 Jul 2017 13:20:4521 Jul 2017 13:40:1719:32
80น.ส.ณภัค ย่งเส็ง 134021 Jul 2017 13:19:2321 Jul 2017 13:39:3220:9
8110 นาย ปราโมทย์ กลิ่นบุญ214021 Jul 2017 13:21:2021 Jul 2017 13:39:2418:4
8229นางสาว ราตรี คุ้มแสง284021 Jul 2017 13:19:5921 Jul 2017 13:38:4118:42
8331 นางสาวสุภาภรณ์ ผาสุข104021 Jul 2017 13:27:5321 Jul 2017 13:38:3310:40
8404 นายจิรายุทธ ฉิมดี284021 Jul 2017 13:19:2321 Jul 2017 13:36:2216:59
85ธันวา ใจสุกใส134021 Jul 2017 13:31:0321 Jul 2017 13:34:433:40
86นิดา พายัพ122019 Jul 2017 21:58:4919 Jul 2017 22:02:093:20
87นิดา พายัพ019 Jul 2017 21:53:2919 Jul 2017 21:53:430:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713