สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 43618 เรื่อง พืชแพร่พันธุ์ ป.5 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มัสสุชา ดาวใต้5106 Nov 2017 18:53:076 Nov 2017 18:56:203:13
2ด.ญ.ปาลิน พุ่มภักดี91018 Sep 2017 20:32:2218 Sep 2017 20:39:377:15
3hklgkl wfsd51018 Sep 2017 19:02:4318 Sep 2017 19:06:053:22
4อาภาสิริ คันธจันทร์101012 Sep 2017 22:00:4112 Sep 2017 22:04:163:35
5ศศิธร เกิดสุข81015 Jun 2017 17:53:2915 Jun 2017 17:58:044:35
61 211012 Nov 2016 14:44:2512 Nov 2016 14:46:332:8
7อมีนา บุญยรัตน์51025 Oct 2016 10:55:4425 Oct 2016 10:57:121:28
8ปุณยนุช วิกรัยเจริญยิ่ง41016 Mar 2016 19:59:4016 Mar 2016 20:00:090:29
9ปุณยนุช วิกรัยเจริญยิ่ง41016 Mar 2016 19:57:4016 Mar 2016 19:59:291:49
10ปุณยนุช วิกรัยเจริญยิ่ง41016 Mar 2016 19:53:5316 Mar 2016 19:57:183:25
11ปุณยนุช วิกรัยเจริญยิ่ง41016 Mar 2016 19:28:1716 Mar 2016 19:50:0621:49
12ปุณยนุช วิกรัยเจริญยิ่ง41016 Mar 2016 19:26:5216 Mar 2016 19:28:021:10


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713