สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 43473 ฝึก onet การให้เหตุผล ม.6
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 2.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วันทนีย์ คำแก้ว2103 Aug 2018 22:23:353 Aug 2018 22:31:267:51
2. .01023 Feb 2018 01:53:4623 Feb 2018 01:55:141:28
3รัตนนันท์ ผลไพร1105 Feb 2018 20:00:195 Feb 2018 20:00:510:32


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713