สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 43473 ฝึก onet การให้เหตุผล ม.6
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1. .01023 Feb 2018 01:53:4623 Feb 2018 01:55:141:28
2รัตนนันท์ ผลไพร1105 Feb 2018 20:00:195 Feb 2018 20:00:510:32


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713