สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 43316 ความรอบรู้ (ความสามารถด้านตัวเลข)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อุษณีย์ สีม่วง263012 Jun 2018 17:23:1212 Jun 2018 17:45:5022:38
2ดอกไม้ ผีเสื้อ3512 May 2018 20:31:5112 May 2018 20:35:453:54
3สุทินา เพ็ชรนอก4512 May 2018 20:02:4612 May 2018 20:11:208:34
4พิมล สุขรี่8108 May 2018 14:34:078 May 2018 14:47:0312:56
5ปกป้อง ป้อง61018 Apr 2018 18:41:3618 Apr 2018 18:51:3610:0
6supa chu81018 Apr 2018 16:29:5818 Apr 2018 16:32:312:33
7supa chu71018 Apr 2018 16:21:2918 Apr 2018 16:26:134:44
8วีรยา พลเยี่ยม71011 Apr 2018 09:54:3111 Apr 2018 10:01:116:40
9การะเกด บุพเพสันนิวาส9104 Apr 2018 21:18:544 Apr 2018 22:29:0870:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713