สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 43212 เสื้่อผ้าและเครื่่องแต่งกาย
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 5.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ยะนะระหะการ. ขิบเจนะ5104 Jul 2018 17:39:414 Jul 2018 17:41:041:23


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713