สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 42527 เรื่อง ทิศและแผนผัง ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รจลิน มีสง่า3107 Feb 2017 17:12:427 Feb 2017 17:13:080:26
2รจลิน มีสง่า3107 Feb 2017 17:10:327 Feb 2017 17:11:351:3
3สาวอ นานิม4525 Jan 2017 22:51:3625 Jan 2017 22:54:092:33
4วัชราภรณ์ บุญพินิจ101027 Dec 2016 09:35:1527 Dec 2016 09:40:064:51
5เจษฎา พระบาลี101028 Nov 2016 14:56:0428 Nov 2016 15:06:0610:2
6ณเดช คูคิมิยะ101014 Nov 2016 13:33:2814 Nov 2016 13:41:298:1
7บา บู5105 Oct 2016 15:06:455 Oct 2016 15:08:041:19
8อร ราชนาค7106 Sep 2016 14:15:286 Sep 2016 14:25:5810:30
9ด.ญ.ธัญญลักษณ์ บัวสุวรรณ์2102 Aug 2016 16:39:432 Aug 2016 16:40:270:44
10ด.ญ.ธัญญลักษณ์ บัวสุวรรณ์3102 Aug 2016 16:33:542 Aug 2016 16:39:255:31
11อารยา วัลยเพชร31025 Mar 2016 15:50:5725 Mar 2016 15:51:390:42
12กานต์ระพี บุญเพ็ญ41015 Mar 2016 21:13:1915 Mar 2016 21:13:520:33
13สันต์ สุดประเสริฐ91026 Feb 2016 10:12:5526 Feb 2016 10:13:280:33
14สันต์ สุดประเสริฐ91026 Feb 2016 10:04:4526 Feb 2016 10:12:447:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713