สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 41811 ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ศรัญธร์ญา ขุริลัง7108 May 2018 09:51:448 May 2018 09:56:194:35


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713