สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 41725 แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/10
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ภัทรดนัย สุวรรณราช10107 Feb 2018 15:03:407 Feb 2018 15:04:140:34
2ภัทรดนัย สุวรรณราช7107 Feb 2018 15:02:317 Feb 2018 15:03:120:41
3ภัทรดนัย สุวรรณราช7107 Feb 2018 15:00:087 Feb 2018 15:01:371:29
4ภัทรดนัย สุวรรณราช6107 Feb 2018 14:54:177 Feb 2018 14:56:212:4
5ปาริชาติ เถื่อนแสง101014 Dec 2017 15:07:5014 Dec 2017 15:11:023:12
6สมเดช ธรรมวราคม01013 Feb 2017 20:52:2113 Feb 2017 20:53:130:52
7สมเดช ธรรมวราคม01013 Feb 2017 20:49:2313 Feb 2017 20:51:061:43
8พินันท์ญา ใจวุฒิ3526 Dec 2016 18:34:2426 Dec 2016 18:35:030:39
9ก้อย ก้อย71013 Nov 2016 09:19:1713 Nov 2016 09:21:202:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713