สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 41468 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์)
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1jame tamhapan81025 Aug 2016 20:53:4225 Aug 2016 20:55:001:18


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713