สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 41425 แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุวรรณี ซื่อเสมอ11022 Sep 2017 09:52:5622 Sep 2017 09:53:190:23
2ศุภัสรา สะใบ3101 Sep 2017 22:12:361 Sep 2017 22:16:564:20
3คณนาถ จุ้ยเจ็ก61016 Aug 2017 15:11:1416 Aug 2017 15:15:133:59
4อมลกานต์ ศาลารมย์71024 Jan 2017 02:32:0624 Jan 2017 02:37:545:48
5ชนิสรา ชัยลังกา82019 Jul 2016 01:30:2019 Jul 2016 01:30:550:35
6ชนิสรา ชัยลังกา82019 Jul 2016 01:29:4919 Jul 2016 01:29:560:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713