สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 41425 แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่3
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มัสยา จัดจำหน่าย71017 Oct 2017 20:42:0017 Oct 2017 20:43:241:24
2มัสยา จัดจำหน่าย81017 Oct 2017 20:39:0517 Oct 2017 20:41:052:0
3สุวรรณี ซื่อเสมอ11022 Sep 2017 09:52:5622 Sep 2017 09:53:190:23
4ศุภัสรา สะใบ3101 Sep 2017 22:12:361 Sep 2017 22:16:564:20
5คณนาถ จุ้ยเจ็ก61016 Aug 2017 15:11:1416 Aug 2017 15:15:133:59
6อมลกานต์ ศาลารมย์71024 Jan 2017 02:32:0624 Jan 2017 02:37:545:48
7ชนิสรา ชัยลังกา82019 Jul 2016 01:30:2019 Jul 2016 01:30:550:35
8ชนิสรา ชัยลังกา82019 Jul 2016 01:29:4919 Jul 2016 01:29:560:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713