สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 41334 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รมยรัตน์ หอมสวัสดิ์91013 Dec 2017 19:55:5813 Dec 2017 19:57:441:46
2รมยรัตน์ หอมสวัสดิ์41013 Dec 2017 19:51:4713 Dec 2017 19:55:233:36
3ศกลวรรณ กาบสด101018 Feb 2017 00:51:3118 Feb 2017 00:52:220:51
4ศกลวรรณ กาบสด101018 Feb 2017 00:50:0418 Feb 2017 00:50:540:50


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713