สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 41194 O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/10
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุดารัตน์ ชะเอม9101 Jun 2016 16:29:531 Jun 2016 16:33:123:19
2go on81024 Feb 2016 15:31:3724 Feb 2016 15:32:350:58


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713