สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 39548 o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:51:3010 Sep 2016 19:53:121:42
2อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:49:2810 Sep 2016 19:49:330:5
3อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:46:3510 Sep 2016 19:47:421:7
4อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:43:3910 Sep 2016 19:44:591:20
5อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:41:0610 Sep 2016 19:41:590:53
6อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:39:3710 Sep 2016 19:40:140:37
7อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:38:1110 Sep 2016 19:38:400:29
8จตุรนง นุคุนา51010 Sep 2016 19:37:0110 Sep 2016 19:37:060:5
9อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:36:0510 Sep 2016 19:36:090:4
10อรจิรา พันธ์เพชร51010 Sep 2016 19:34:0310 Sep 2016 19:34:340:31
11จตุรนง นุคุนา51010 Sep 2016 19:29:5910 Sep 2016 19:32:072:8
12พิมพ์ใจ โมกศิริ51028 Feb 2016 05:36:4428 Feb 2016 05:44:387:54


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713