สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 39518 แบบทดสอบ SMART-I วัดความรู้รอบตัว
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิราพร พิมภาวัตร์11022 Jan 2018 11:28:5522 Jan 2018 11:29:480:53
2ออรี อาเชนอล3102 Oct 2017 17:22:452 Oct 2017 17:23:430:58
3ยามีล๊ะ สองเมือง31014 Mar 2017 09:58:1414 Mar 2017 10:02:444:30
4อริสา จะมะนันท์3103 Mar 2017 16:04:503 Mar 2017 16:05:400:50
5บุษลีวัลย์ แซ่ภู่41016 Jan 2017 21:54:5716 Jan 2017 21:58:083:11
6วลินรัตน์ ช่างไม้101014 Jun 2016 20:15:5614 Jun 2016 20:17:001:4
7จุฑาภรณ์ กะเหว่าแก้ว21018 Mar 2016 15:01:4718 Mar 2016 15:04:132:26


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713