สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 38261 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นิรมล แสงดี61022 Apr 2017 22:49:0722 Apr 2017 22:53:084:1
2้ือเิื อิื่่ื31021 Jan 2017 15:03:0221 Jan 2017 15:03:570:55
3เพิ่มพร ลิมปิสุข4101 Jan 2017 20:16:371 Jan 2017 20:24:207:43
4นางสาวฐิติยาภรณ์ ขอสุข41027 May 2016 16:05:0927 May 2016 16:07:572:48
5นางสาวฐิติยาภรณ์ ขอสุข2527 May 2016 16:00:5427 May 2016 16:03:402:46
6จิดาภา เจริญพงษ์31029 Apr 2016 12:30:5529 Apr 2016 12:31:530:58
7จิดาภา เจริญพงษ์41029 Apr 2016 12:29:1429 Apr 2016 12:30:000:46
8จิดาภา เจริญพงษ์21029 Apr 2016 12:19:1729 Apr 2016 12:28:369:19
9พัชรี ผลไม้11027 Apr 2016 16:41:3627 Apr 2016 16:47:546:18
10จิราพร แช่มฉิมพลี3107 Apr 2016 16:38:097 Apr 2016 16:42:324:23
11เอมมี่ เอมมี่5106 Apr 2016 09:44:116 Apr 2016 09:44:180:7
12กรกหนก สุริน2101 Mar 2016 11:08:551 Mar 2016 11:10:261:31
13ณัฏฐิกา จันทะกาล21026 Feb 2016 18:12:2426 Feb 2016 18:19:347:10
14อารียา บุญหนา101025 Feb 2016 20:44:1625 Feb 2016 20:44:590:43
15อารียา บุญหนา21025 Feb 2016 20:37:5125 Feb 2016 20:42:184:27


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713