สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 37315 แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวรจนา ชื่นพรม7104 Sep 2017 08:19:264 Sep 2017 08:21:191:53
2ก้อย ก้อย5103 Nov 2016 19:47:203 Nov 2016 19:48:120:52
3ก้อย ก้อย6103 Nov 2016 19:45:323 Nov 2016 19:46:120:40
4ก้อย ก้อย6103 Nov 2016 19:42:143 Nov 2016 19:44:512:37
5ก้อย ก้อย4103 Nov 2016 19:39:153 Nov 2016 19:41:172:2


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713